top of page

Lähiliikuntapaikkojen palvelumuotoilu


Palvelumuotoilussa liiketoimintanäkökulman lisäksi tuotetta tai palvelua kehitetään myös asiakasnäkökulmasta. Palvelun kehittäminen asiakasnäkökulmasta auttaa parantamaan asiakastarpeisiin vastaamista. Hyvänä esimerkkinä nykyajan palvelumuotoilusta voidaan pitää mm. Helsingin Keskustakirjasto Oodia ( Aalto PRO, 2020).


Palvelumuotoilu olisi hyvä ottaa huomioon myös nykyajan liikuntapaikkarakentamisessa. Vastaamalla tehokkaasti asiakastarpeisiin lähiliikuntapaikkojen käyttöastetta voidaan kasvattaa, ja kansanterveyden kehitykselle voidaan laskea takaisinmaksuaikaa säästämällä terveydenhoitokuluissa.


Moni aktiiviliikkuja ei kaipaa erityistä ohjeistusta liikuntapaikkojen laitteiden käytön suhteen. Kokeneet liikkujat osaavat käyttää kuntosalilaitteita sisällä ja ulkona, ja eri lihasryhmille kohdistetut kehonpainoharjoitteet ovat todennäköisesti tuttuja. Vähemmän aktiivinen väestö sen sijaan vaatii enemmän aktivointia ja opastusta, ja liikuntapaikkojen palvelumuotoilulla voidaankin ottaa huomioon eri ryhmien erilaiset tarpeet. Tarjoamalla selkeitä ohjeita, ohjelmakokonaisuuksia ja tavoitteita voidaan innostaa liikunnallisesti monen taustaisia henkilöitä aktiivisempaan elämäntapaan.


Gritbird-ulkokuntoiluvälineitä varustellaan laitteen yhteyteen toimitettavalla opastaululla (PDF linkki alla), josta selviää sekä standardien EN 1176 & EN 16630 mukaisia valmistajan ja liikuntapaikan tietoja sekä käyttöohjeita. Perusliikkeiden lisäksi olemme varustelleet opastaulun QR-koodilla, jonka lukemalla ohjautuu Youtube-kanavallemme jossa esitellään lisää laitteella tehtäviä yleisliikkeitä ja myös kokonaisia liikunta-alan ammattilaisen suunnittelemia harjoitusohjelmia. Ideologiamme on tarjota mahdollisimman matala kynnys laitteidemme käyttämiselle ja aktiivisen liikunnan aloittamiselle. Gritbirdin helposti lähestyttävä ulkonäkö yhdistettynä selkeisiin liike ja harjoittelukokonaisuuksien opastukseen auttaa lisäämään lähiliikuntapaikkojen käyttöä ja mahdollistaa tehokkaan harjoittelun kunnosta riippumatta.Gritbird_opastaulu
.
Lataa • 1.73MB


Lähteet:


Aaltopro.fi. 2020. Palvelumuotoilulla Toimivampia Julkisia Palveluita – Keskustakirjasto Oodi On Tästä Bravuuriesimerkki - Aalto PRO. [online] Available at: <https://www.aaltopro.fi/aalto-leaders-insight/2019/palvelumuotoilulla-toimivampia-julkisia-palveluita-keskustakirjasto-oodi-on-tasta-bravuuriesimerkki> [Accessed 11 September 2020].

Commentaires


bottom of page