top of page

Mitä ulkokuntoilupaikat todellisuudessa maksavat?

Terveyden ja hyvinvoinnin perustana voidaan pitää terveellistä ruokavaliota, painon hallintaa ja säännöllistä liikuntaa. Epäterveellinen ruokavalio ja liikkumattomuus voivat johtaa kansallisella tasolla merkittäviin terveydellisiin ja taloudellisiin ongelmiin. Negatiivisissa skenaarioissa lasten koulumenestys heikkenee ja työntekijöiden tuottavuus kärsii (Euroopan komissio, 2021).


Vuonna 2018 Suomen terveydenhuollon menot olivat 21,1 miljardia euroa, keskimäärin 3829€ asukasta kohden. Edelliseen vuoteen verrattuna terveydenhuollon menot kasvoivat reaalisesti 1,2 prosenttia. Mikäli muutoksia ei tapahdu kansanterveydessä terveydenhuoltomenot jatkavat kasvamistaan. Toisaalta myönteisellä kansanterveyden kehityksellä voitaisiin säästää vuosittain jopa yli miljardi euroa terveydenhuollon menoissa tämän hetkisellä hintatasolla. Terveyden edistämisen oikein kohdistetuilla toimenpiteillä on siis huomattavat kustannusvaikutukset ( THL, 2021). Tutkimuksissa on todettu myös että liikkumattomuus aiheuttaa suoria terveysmenoja keskimäärin 1,5 - 3,8% terveydenhuollon kokonaiskustannuksista (Kolu, Vasankari and Luoto, 2014).


Ottaen huomioon yllä mainitut terveydenhuollon kustannukset ja liikkumattomuuden vaikutukset niihin, voimme simuloida minkälaisia teoreettisia säästöjä voitaisiin saada aikaan julkisille paikoille sijoitetuilla liikuntapaikoilla. Esimerkissämme Helsingin keskustakirjasto Oodin yhteyteen asennettujen Gritbird-ulkokuntoilulaitteiden hankintakustannus olisi noin 7780€. Oletetaan, että vuositasolla käyttäjiä olisi noin 75 000, joista 10 000 käyttäisi laitetta vakituisesti. Teoriassa heistä 10% voisi välttää liikkumattomuuden aiheuttamat terveydenhuollon kustannukset, jolloin säästöt kohoavat yli miljoonan euron 15 vuoden aikavälillä. Lisäksi positiiviset vaikutukset sairaspoissaoloihin, tuottavuuden kehitykseen ja ihmisten elämänälaatuun tuovat lisähyötyjä.Vastaanvanlaisia kustannus vs säästö/hyöty simulaatioita voidaan tehdä useiden paikkojen osalta. Ottamalla huomioon jatkuvasti kasvavat terveydenhuoltomenot olisi hyödyllistä tarkastella liikuntapaikkainvestointeja niiden tuomien hyötyjen ja pitkäaikaisten säästöjen kannalta. Lisäksi hyvin muotoillut ulkokuntoilulaitteet tuovat iloa lähialueiden asukkaille, jonka arvoa ei voida mitata rahallisesti.Haluamme myös kysyä seuraajiltamme mitä mieltä te olette ulkokuntoilupaikkojen hyödyistä ja mahdollisista terveydenhuollon säästöpotentiaalista? Otamme mielellämme vastaan palautetta ja kommentteja simulaatioistamme.


Aktiivista kevään jatkoa!


Terveisin,

Gritbird-tiimiLähteet:


Kansanterveys - European Commission. 2021. Yleistä - Kansanterveys - European Commission. [online] Available at: <https://ec.europa.eu/health/nutrition_physical_activity/overview_fi> [Accessed 22 February 2021].


Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2021. Terveydenhuollon menot ja rahoitus - THL. [online] Available at: <https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/tilastot-aiheittain/sosiaali-ja-terveydenhuollon-resurssit/terveydenhuollon-menot-ja-rahoitus> [Accessed 22 February 2021].


Kolu, P., Vasankari, T. and Luoto, R., 2014. Liikkumattomuus ja terveydenhuollon kustannukset. Suomen Lääkärilehti, [online] 12, p.885. Available at: <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjkqdWXiILvAhWGjosKHVAUC0cQFjACegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fwww.tays.fi%2Fdownload%2Fnoname%2F%257B30A7FEF9-7F56-4D00-B9E2-AF93012A68DB%257D%2F57831&usg=AOvVaw22Ff0wIOUsJVh-Pjm67wZR> [Accessed 24 February 2021].


Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2021. Vaikuttavuus ja kustannukset - Hyvinvointi- ja terveyserot - THL. [online] Available at: <https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/seuranta-ja-vaikuttavuus/vaikuttavuus-ja-kustannukset> [Accessed 22 February 2021].


Helsingin Sanomat. 2021. Helsinki | Helsinki haluaa ”räjäyttää” koulujen pihat saadakseen lapset liikkumaan – ruosteinen leuanvetotanko ja ankea hiekkakenttä eivät innosta ketään. [online] Available at: <https://www.hs.fi/urheilu/art-2000007817752.html> [Accessed 22 February 2021].

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page