top of page

Millainen on hyvä ulkoliikuntapaikka?

Kevät on nyt virallisesti täällä ja ulkokuntoilupaikkojen käyttöaste on nousussa talven jälkeen. Mielestämme ulkokuntoilupaikkojen saatavuuden ja laadun osalta Suomessa on menty paljon eteenpäin mikä on ollut ilo havaita! Lisäksi poikkeusolosuhteet vaikuttavat ulkoliikuntapaikkojen kysyntään ja saattavat tarjota henkireiän monelle näinä hankalina aikoina.


Gritbird Oy:n tavoitteena on edistää liikunnan kulttuuria kehittämällä innostavia ulkokuntoilulaitteita, ja vaikuttaa omalta osaltamme pitkällä aikavälillä positiivisesti kansanterveyden kehitykseen. Seuraavat kysymyksen nousevat jatkuvasti esiin omassa kehityksessämme ja keskusteluissa sidosryhmiemme kanssa:


  • Millainen on hyvä ulkokuntoilupaikka?

  • Miten niitä tulisi sijoitella?

  • Miten vähän liikkuvaa väestöä voitaisiin aktivoida ulkokuntoilupaikkojen avulla?


Halusimme tuoda aiheeseen myös ulkopuolista näkemystä ja esitimmekin nämä ja muita kysymyksiä liikunta-alan ammattilaiselle, fysiikkavalmentaja Matias Nikulalle:


1. Miten ulkokuntoilupaikat ovat mielestäsi kehittyneet viimeisen 10 vuoden aikana?


- Mielestäni ulkokuntoilupaikoissa on tapahtunut selvää harppausta viimeisten vuosien aikana. Vielä kymmenen vuotta sitten nämä paikat suunniteltiin usein vain vähän liikkuvia ihmisiä silmälläpitäen, eikä niiden suunnittelussa juuri oltu mietitty valmiiksi liikunnallisia ihmisiä. Toisinsanoen näissä liikuntapaikoissa näkyi paljon se, että ne oli suunnitellut ihminen joka ei itse niitä ole joutunut käyttämään.


2. Millainen on mielestäsi hyvä ulkokuntoilupaikka?


- Mielestäni hyvä ulkokuntoilupaikka on monipuolinen ja tarjoaa jokaiselle käyttäjälle jotakin kehitystasosta riippumatta. Hyvä ulkokuntoilupaikka tarjoaa myös selkeät ohjeet laitteiden käyttöön ja toimintaan. Hyvä ulkokuntoilupaikka tarjoaa myös jonkinlaisen alustan progressiiviselle kehitykselle, joko suoraan painoja lisäämällä tai tarjoamalla haastavampia liikevariaatioita.


3. Miten ulkokuntoilupaikkoja tulisi sijoitella?


- Ulkoliikuntapaikkojen sijoittelussa olisi tietysti hyvä miettiä käyttöastetta. Toisinsanoen ulkoliikuntapaikka olisi järkevää sijoittaa sellaiselle alueelle jossa tapahtuu paljon spontaania ulkoilua ja liikkumista. Tämä nostaa ulkoliikuntapaikan käyttöastetta ja houkuttelee myös sellaisia ihmisiä liikkumaan, jotka eivät tarkoituksenmukaisesti tällaista paikkaa lähtisi etsimään.


4. Mitä mieltä olet kehonpainoharjoittelusta?


- Kehonpainoharjoittelu on erinomainen tapa harjoitella lihasvoimaa, kestävyyttä sekä liikehallinnallisia taitoja. Kehonpainoharjoittelun haaste on toki sitten aina käytettävän tilan ja välineistön varassa. Esimerkiksi etunojapunnerrus on erinomainen liike, mutta vaatii sellaisenaan jo suhteellisen paljon voimaa ylävartalosta. Jos harjoittelijalla on mahdollisuus varioida liikettä esimerkiksi nostamalla kädet korkeammalle telineelle, tekee tämä liikkeen suorittamisesta heti kevyempää ja mahdollistaa asennon muutoksella progressiivisen kehityksen pitkällä tähtäimellä. Tämä liikkeiden variointi on kehonpainoharjoittelussa erittäin tärkeää, sillä erilaiset kehot ja voimatasot vaativat harjoituksien variointia jotta tekeminen olisi mahdollisimman turvallista ja helposti lähestyttävää.


5. Mitä on suspensioharjoittelu ja onko se tehokasta?


- Suspensioharjoittelu tarkoittaa käytännössä sitä, että harjoittelua ei tehdä kiinteää telinettä vasten, vaan apuna käytetään vapaasti liikkuvia suspensiohihnoja. Tällaisilla hihnoilla harjoittelu haastaa huomattavasti harjoittelijan tasapainoa sekä kehonhallintaa, minkä lisäksi usein vähemmälle huomiolle jäävät kehon pienet tukilihakset saavat enemmän töitä. Suspensiohihnojen avulla myös kehon painopisteen säätely on helpompaa, mikä auttaa säätämään yksittäisen harjoituksen haastavuutta jokaiselle sopivaksi. Suspensiohihnoilla treenatessa myös liikevalikoima kasvaa merkittävästi, tehden kehonpainoharjoittelusta mielekästä ja monipuolista.


6. Miten vähän liikkuvaa väestöä voitaisiin aktivoida ulkokuntoilupaikkojen avulla?


- Ensisijaisen tärkeää on ulkokuntoilupaikan sijainti. Sen tulisi olla valmiiksi hyvien kulkuyhteyksien varrella tai paikassa jossa ihmiset liikkuvat muutenkin spontaanisti. Toisinsanoen suositun kävelyreitin varrella sijaitseva kuntoilupaikka houkuttelee treenaajia kaikista parhaiten. Tämän lisäksi hyvät ja selkeät ohjeet tavalla tai toisella ovat erittäin suuressa roolissa. Avun pyytäminen ulkopuoliselta on monelle vähän liikkuvalle mahdoton ajatus, jonka vuoksi selkeä ohjeistus on avainasemassa.


7. Miten uskot väestön liikuntatottumuksien kehittyvän tulevaisuudessa?


- Liikkuminen ja harrastustoiminta on jo vuosia ollut noususuhdanteessa siinä mielessä, että huonossakin taloustilanteessa näistä asioista tingitään harvemmin. Myös viimeisen vuoden maailmaa koetellut pandemia on varmasti nostanut liikunnan profiilia terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä. Uskon myös että yhä useampi työ muuttuu teknologisen kehittymisen myötä aina vain fyysisesti kevyemmäksi, jolloin omaehtoinen liikunta nousee vieläkin merkittävämmäksi terveysliikunnan osatekijäksi.


Kiitos Matiakselle vastauksista! Haluamme haastaa myös teidät vuoropuheluun ulkoliikuntapaikkojen kehityksestä ja tulevaisuudesta. Laittakaa meille s-postilla (info@gritbird.com) tai sosiaalisessa mediassa (@gritbird) kommenttejanne yllä oleviin aiheisiin liittyen. Kehitetään yhdessä liikunnan kulttuuria Suomessa!


Aurinkoista kevään jatkoa,


Gritbird-tiimi ja Matias Nikula

*Matias Nikula on lahtelainen fysiikka- ja ravintovalmentaja yli 7 vuoden valmennuskokemuksella. Matias on kouluttautunut laajasti alalle sekä Suomessa että ulkomailla.

Lisätietoja www.matiasnikula.fi

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page