top of page
TOIMITUSEHDOT

Toimitus

Tuotteet toimitetaan osina. Asiakas sitoutuu tilauksen toimitusehtoihin saadessaan tilausvahvistuksen tilauksestaan. Toimitusehto asiakkaalle on vapaasti autossa, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu. Asiakas huolehtii toimituspaikalle tuotteiden purkamiseen tarvittavan avun tai ajoneuvon.

Hinnat

Tarjouksissa annetut hinnat ovat sitoumuksettomia, arvonlisäverottomia (alv 0%) hintoja vapaasti pakkauksineen lähetysasemalla. Mahdollinen rahti veloitetaan laskussa erikseen.

Tarjous

A. Voimassaoloaika

Tarjous on voimassa 2 viikkoa tarjouspäivämäärästä ellei muuta ole ilmoitettu.

B. Tarjouksesta poikkeaminen

Jos tilaaja tekee muutoksia tarjoukseen, pidättää myyjä oikeuden uuden tarjouksen tekemiseen.

Tilaus

Tuotteitamme koskevia tarjouspyynnöt ja tilaukset voi jättää puhelimitse, postitse tai sähköpostilla. Asiakas on velvollinen tarkistamaan tilausvahvistuksen tietojen oikeellisuuden ja vastaa tilausvahvistuksessa mahdollisesti ilmenevistä tilausvirheistä, jotka eivät riipu toimittajasta.

Ehdot

Mahdollinen rahti veloitetaan laskussa. Hinnat sisältävät normaalipakkauksen. Erikoispakkaukset (lavat yms.) veloitetaan erikseen ellei muuta ole sovittu. Pakkausten palautuksia ei oteta vastaan ellei muuta ole erikseen sovittu. Myyjä pidättää itselleen oikeuden hintojen tarkistukseen, mikäli raaka-aineiden hinnat, tuontihinnat, tuotantokustannukset, valuuttakurssit, arvonlisävero tai muut tavaran toimittajasta riippumattomat maksut, verot tai veroluonteiset maksut muuttuvat ennen toimituspäivää. Hinnat eivät sisällä perustuksiin tulevia komponentteja/kiinnikkeitä.

Asennus

Gritbird Oy:n tuotteista toimitetaan kokoamisohjeet tuotteiden toimituksen yhteydessä. Tuotteiden asennuksessa huomioitavat yksilölliset turva-alueet on merkitty asennusohjeisiin. Asennuksessa ja tuotteen kokoamisessa on ehdottomasti noudatettava tuotteen mukana tulevaa asennusohjetta.  Asiakas vastaa tuotteiden asianmukaisesta kiinnittämisestä sekä oikeanlaisista kiinnitysvarusteista. Mikäli asennusohjeissa mainittuja ohjeita ja määriteltyjä turva-alueita ei noudateta, asentaja on vastuussa mahdollisissa vaara- ja loukkaantumistilanteissa.

 

Vakiona Gritbird-ulkoliikuntaväline toimitetaan syväperusteisena. Vaihtoehtoisesti tuotteet voidaan asentaa myös pintaperusteisina. Pintaperustusvaihtoehto tulee ilmoittaa erikseen tilauksen yhteydessä. Gritbird Oy toimittaa perustusohjeet tuotteen mukana. Asiakas on vastuussa tuotteen asianmukaisista perustuksista ja perustuksiin tarvittavien materiaalien hankinnasta.

Huolto ja tarkastus

Gritbird-ulkoliikuntavälineen huolto ja tarkastus on tehtävä säännöllisin väliajoin, sillä ne pidentävät tuotteen käyttöikää ja parantavat välineen turvallisuutta. Liikuntavälineille tulee suorittaa käyttöönottotarkastus ennen ulkoliikuntapaikan käyttöönottoa. Gritbird Oy:n malliston mukaisista tuotteista toimitetaan erillinen tarkastus- ja huolto-ohje asennusohjeiden yhteydessä. Liikuntakalusteeseen pääsy tulee estää, jos tuotetta ei ole huollettu asianmukaisesti tai jos sen on havaittu olevan rikkinäinen.

Maksuehdot

Maksuaika on 14 päivää netto, mikäli muuta ei ole sovittu. Myyjällä on oikeus viivästyskoron lisäksi periä kohtuulliset perintäkulut.

 

Reklamaatiot

Jos toimitus on joltakin osin virheellinen, ostajan tulee ilmoittaa virheestä myyjälle 8 arkipäivän kuluessa siitä, kun ostaja on kuitannut tavaran vastaanotetuksi. Myyjällä on oikeus ensisijaisesti joko korjata virhe tai toimittaa uusi tavara.

 

Huomioitavaa: Tavarat, joista on tehty reklamaatio, saa palauttaa ainoastaan, jos palautukseen on Gritbird Oy:n hyväksyntä.

Palautukset

Tuotteilla ei ole suoraa palautusoikeutta. Mikäli tuotteita kuitenkin halutaan palauttaa toimittajasta riippumattomista syistä, palautetaan tällöin enintään 70% tuotteiden hinnasta. Tuotteen palautuksesta on sovittava etukäteen myyjän kanssa kirjallisesti. Mahdollisesta palautuksen hyväksymisestä päättää myyjätaho. Kaikki palautuksesta aiheutuvat kustannukset, kuten rahti- ja pakkauskustannukset kuuluvat asiakkaalle. Palautettavien tuotteiden tulee olla alkuperäisessä kunnossa.

Toimitus

Varastotavarat: toimitusaika 1-2 viikkoa. Tilaustavarat ja valmistettavat tuotteet sopimuksen mukaan.

Toimitusaika on vakiotuotteille normaalisti 6-8 viikkoa, riippuen tilausajankohdasta ja tuotteista. Toimitusajat saattavat olla pidemmät kausiluonteisten toimitushuippujen aikana. Erikseen tilatuista nopeista toimituksista myyjällä on oikeus periä pikatoimituslisä.

Takuu

Takuutodistus ladattavissa sivun alla olevasta painikkeesta.

Kuljetusvauriot

Tavaran vastaanottajan vastuulla on tarkistaa, että pakkaukset ovat ehjiä ja avaamattomia. Lisäksi vastaanottajan tulee tarkista että kollien lukumäärä täsmää rahtikirjan kanssa, ja poikkeavuudet on kirjattava rahtikirjaan. Kuljetysyhtiöt/Gritbird Oy eivät ota vastaan myöhemmin tehtyjä vahinkoilmoituksia ja silloin ostaja joutuu itse vastaamaan aiheutuneista kustannuksista.

 

Omistusoikeus

Omistusoikeus kaupan kohteeseen (sisältäen materiaalit, suunnitelmat, rakenteet, piirustukset ja muut tarjousasiakirjat) kuuluu myyjälle kunnes koko kauppahinta mahdollisine viivästyskorkoineen ja perintäkuluineen on maksettu eikä velallisella ole oikeutta luovuttaa omaisuutta edelleen kolmannen osapuolen käyttöön, liittää sitä muuhun omaisuuteen tai muutoin määrätä omaisuudesta omistajan tavoin.

Muotoilu-, hinta- ja rakennemuutokset

Myyjä pidättää oikeuden muotoilu-, hinta- ja rakennemuutoksiin ilman erillistä ilmoitusta, ellei muuta ole sovittu.

bottom of page