top of page

Muotoilun kautta toimiviin aktiivikalusteisiin


Perinteisesti julkisten paikkojen aktiivikalusteiden (mm. leikkipaikka- ja ulkokuntoiluvälineet) suunnittelussa ja valinnoissa on painotettu tuotteiden funktionaalisuutta. Toiminnallisuuden painoarvon esimerkkinä voidaan käyttää perinteistä leuanvetotankoa, joka koostuu pelkistettynä vain kahdesta pystytolpasta ja niiden välissä kulkevasta tangosta. Leuanvetontangon kaltaiset tuotteet on pyritty valmistamaan mahdollisimman kustannustehokkaasti ottaen huomioon julkisten paikkojen kestävyysvaatimukset. Tänä päivänä toiminnallisuuden ja kestävyyden lisäksi painotetaan myös tuotteiden ekologisuutta, valmistuksen alkuperämaata ja muotoilua.


Muotoilu eli design tarkoittaa tuotteen muodon ja käytettävyyden suunnittelua, eli vastoin yleistä mielikuvaa pelkästä visuaalisesta vaikutuksesta muotoilu vaikuttaa vahvasti myös tuotteen toiminnallisuuteen. Muotoilulla voidaan vaikuttaa tuotteen ekologisuuteen ja taloudellisuuteen, ja onnistunut muotoilu voi myös parantaa tuotteen kustannustehokkuutta. Esimerkkinä todella onnistuneesta muotoilusta ja sen vaikutuksesta kustannustehokkuuteen voidaan pitää vaikka paperiliitintä, eli klemmaria.


Ihmiset lähtevät ulos hakeakseen rentoutumista kuormittavan arjen vastapainoksi ja luonnollisestikin kohentaakseen kuntoaan reippailun ja kuntoilun merkeissä. Onnistuneella aktiivikalusteiden designilla ihmisille pystytään tuottamaan toiminnallisuuden ja sen mukanaan tuomien hyötyjen lisäksi myös iloa ja hyvää mieltä visuaalisen kokemuksen myötä. Kiinnostava ja positiivisia mielikuvia luova design madaltaa myös kynnystä ottaa ensimmäinen askel ja alkaa kohentamaan omaa fyysistä suorituskykyään.


Gritbird-ulkokuntoilulaitteen muotoilun lähtökohtana oli kehittää näyttävä kehonpainoharjoitteluväline jolla voi harjoittaa koko kehon lihasryhmiä, ja joka vastaa tehokkaasti nykyajan ympäristön ja käyttäjien vaatimuksiin. Raamit tuotteelle muodostuivat seuraavista arvoista: kotimainen valmistus, kestävät materiaalit, maisemasuunnittelun huomioon ottaminen, käyttäjäystävällisyys, edistyksellinen toiminnallisuus ja isossa kuvassa kansanterveyden edistäminen. Linnun muodon yhdistäminen perinteistä leuanvetotankoa monipuolisempaan tankorakenteeseen oli yksi suurista oivalluksista sekä onnistuneen helposti lähestyttävän muotoilun että tehokkaan toiminnallisuuden kannalta.


Gritbird Oy:n tuotteissa muotoilu on alusta asti ollut yksi tärkeimmistä suunnittelun lähtökohdista. Toiminnallisuudesta ja laadukkuudesta ei ole tingitty designin kustannuksella, vaan päinvastoin. Onnistunut muotoilu mahdollistaa monipuolisen toiminnallisuuden, kustannustehokkuuden ja laadukkuuden. Suomessa valmistettuna. Nämä samat arvot tulevat toimimaan pohjana myös Gritbird Oy:n tulevien tuotteiden kehityksessä.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page